พระธรรมเทศนา

หลวงพ่อชาบรรยายธรรมะ และตอบปัญหา แก่ คณะศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

การภาวนาก็เหมือนกันฉันนั้น ถ้าเรามีความรู้สึกอยู่อย่างนี้เราจะทำงานอะไรอยู่ก็ตามมันเถอะ มันไม่เสีย แล้วยิ่งทำการงานทั้งหลายรู้จักความผิดชอบขึ้นเสมอแล้ว ให้คุณเข้าใจใหม่เถอะ เวลาที่จะภาวนาน่ะเยอะ คุณเข้าใจไม่ถึงหรอก นอนอยู่ก็หายใจอยู่ ทานอาหารอยู่ก็หายใจได้เห็นไหม ที่ไหนก็หายใจได้ ทำไมมันมีเวลาล่ะ

ถ้าคุณคิดเช่นนั้น ชีวิตของคุณในเวลานี้ จะมีราคาในลมหายใจไหม ก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละ จะอยู่ที่ไหนก็ต้องมีเวลา ความรู้สึกนึกคิดมันเป็นเรื่องของนามธรรม ไม่ใช่เป็นเรื่องของรูปธรรม อย่างนั้นให้คุณพิจารณาใหม่คิดใหม่ค้นใหม่เถอะว่า ให้มีสติขึ้นมาอย่างเดียว รู้จักความผิดชอบอยู่ตลอดเวลา ทั้งการยืนเดินนั่งนอนทั้งนั้น คุณจะเห็นคุณค่าว่าเวลานั้นมันเยอะ แต่เราไม่ฉลาดในเวลาของเราเท่านั้นแหละ มันถึงไม่มีเวลา ความเป็นจริงมันมีอยู่ตลอดเวลาทั้งนั้นแหละ อันนี้ให้คุณไปพิจารณาดู มันก็เป็นอย่างนี้

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น