พระธรรมเทศนา

รวมธรรมะฟังสบาย โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ

CD ธรรมเพื่อลดทุกข์ทางใจ รวมธรรมะฟังสบาย ประกอบด้วยคอร์สธรรมะเบิกบาน (สำหรับผู้เริ่มต้น) (กายนครและพระเจ้าจิตราช, แนะนำการภาวนา, รู้สึกตัวหรือเคยชิน, คุณค่าที่แท้จริง, รู้นอก รู้ใน, ประสบการณ์ภาวนา) และบรรยายธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป (หักหอกเป็นดอกไม้ ๑, ของขวัญที่แท้จริง, น้อมสู่ใจ, รุ่งอรุณ ณ สนธยา, คุยภาษาคน, หักหอกเป็นดอกไม้ ๒, สะพานบุญ, พร) บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ จัดทำโดย กลุ่มธรรมะกลับตาลปัตร

งานเอ๋ย งานหลัก … คือ ถอนรัก หักชัง ระวังจิต … ถ้าปล่อยกาย ปล่อยใจ ไปตามคิด … จะโดนพิษ ชัง-รัก ปักจนตาย

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น