พระธรรมเทศนา

ธรรมบรรยายในงานปริวาสกรรม ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

รวมบทสวดมนต์และธรรมบรรยาย โดย พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ที่ได้เมตตาแสดงธรรมบรรยายในงาน “ปริวาสกรรมประจำปี วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้รวบรวมไว้สำหรับมอบเป็นทีระลึกให้กับญาติธรรมผู้มาร่วมงาน “กฐินสามัคคี วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ” ในวันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น