พระธรรมเทศนา

ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา-ฝังลูกนิมิต วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

รวมบทสวดมนต์และธรรมบรรยาย โดย พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ที่ได้เมตตาแสดงธรรมบรรยายในงาน “ปริวาสกรรมประจำปี วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้รวบรวมไว้สำหรับมอบเป็นทีระลึกให้กับญาติธรรมผู้มาร่วมงาน “ผูกพัทธสีมา – ฝังลูกนิมิต วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ” ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น