วีดิทัศน์ธรรม

พระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์มิตซุโอะ เนื่องในวันออกพรรษา ๕๑ (ตอนที่ ๒)

พระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์มิตซุโอะ คเวสโก เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (ตึกข่าว) ชั้น ๘ ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (ตอนที่ ๒)

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น