วีดิทัศน์ธรรม

ธรรมะทอร์ค เรื่อง “ดีท็อกซ์ใจ” โดย คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย

คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Direct Media Group (Thailand) จำกัด ได้ให้เกียรติมาร่วมสนทนาธรรมในรายการธรรมะทอร์ค เรื่อง “ดีท็อกซ์ใจ” ในงาน “ธรรมะชำระใจ เนื่องในวันเข้าพรรษา ๒๕๕๒” ซึ่งจัดโดย เว็บไชต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ในวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม ๔ กรุงเทพมหานคร

การรับชมวิดิทัศน์ธรรมบนหน้าเว็บไซต์ ควรเชื่อมต่อด้วยอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่ พิจารณาเลือกดาวน์โหลดไฟล์แทนโดยคลิกลิงก์ตามแนบท้ายมานี้

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น