ธรรมในใจ

โฮมฮัก ศูนย์รวมความรักและการให้ (๒)

ครูติ๋ว สุธาสินี น้อยอินทร์ ผู้ก่อตั้งบ้านโฮมฮักครูติ๋ว สุธาสินี น้อยอินทร์

รายการธรรมในใจ ตอนโฮมฮัก ศูนย์รวมความรักและการให้ (๒) แขกรับเชิญ ครูติ๋ว สุธาสินี น้อยอินทร์ ผู้ก่อตั้งบ้านโฮมฮัก ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๘ อาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น