ธรรมในใจ

แกล้วกล้า…โดยธรรม

คุณรสนา โตสิตระกูล สว.กรุงเทพมหานครคุณรสนา โตสิตระกูล

รายการธรรมในใจ ตอน แกล้วกล้า…โดยธรรม แขกรับเชิญ คุณรสนา โตสิตระกูล สว.กรุงเทพมหานคร ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๕ อาทิตย์ที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น