ธรรมในใจ

เมื่อสูงสุดกลับสู่สามัญ

พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชยพ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย

รายการธรรมในใจ ตอน เมื่อสูงสุดกลับสู่สามัญ แขกรับเชิญ พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย อดีตนักธุรกิจพันล้าน แต่ไม่มีความสุข ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๔ อาทิตย์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น