ธรรมในใจ

เมื่อมองเห็นคุณค่าของ…การมีชีวิต

คุณณัฐวุติ ชนรักษาคุณณัฐวุติ ชนรักษา

รายการธรรมในใจ ตอน เมื่อมองเห็นคุณค่าของ…การมีชีวิต แขกรับเชิญ คุณณัฐวุติ ชนรักษา อดีตนักเรียนช่างกล ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๓ อาทิตย์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น