ธรรมในใจ

เผชิญความจริงทุกสิ่งด้วย…สติ

คุณสิทธา พรรณสมบูรณ์คุณสิทธา พรรณสมบูรณ์

รายการธรรมในใจ ตอน เผชิญความจริงทุกสิ่งด้วย…สติ แขกรับเชิญ คุณสิทธา พรรณสมบูรณ์ นักเขียนอิสระ ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ อาทิตย์ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น