ธรรมในใจ

เปลี่ยนโลก…ด้วยรัก

คุณซูซาน อัลดัสคุณซูซาน อัลดัส

รายการธรรมในใจ ตอน เปลี่ยนโลก…ด้วยรัก แขกรับเชิญ คุณซูซาน อัลดัส ผู้ที่ใช้ความรักเปลี่ยนโลกมากว่า ๓๑ ปี ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๕ อาทิตย์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น