ธรรมในใจ

เข้าใจธรรมะผิด ชีวิตหลงทาง

พิทยากร ลีลาภัทร์พิทยากร ลีลาภัทร์

รายการธรรมในใจ ตอน เข้าใจธรรมะผิด ชีวิตหลงทาง แขกรับเชิญ คุณพิทยากร ลีลาภัทร์ ผู้ที่เคยเข้าใจธรรมะผิดทาง ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๕ อาทิตย์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น