ธรรมในใจ

“เข้าพรรษา…ทำไม” (๒)

อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ปราชญ์แห่งสยาม และ คุณฤทธิพร อินสว่าง นักร้องอ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ และ คุณฤทธิพร อินสว่าง

รายการธรรมในใจ ตอนพิเศษ ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ หัวข้อ “เข้าพรรษา…ทำไม” (๒) แขกรับเชิญ อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ปราชญ์แห่งสยาม และ คุณฤทธิพร อินสว่าง นักร้อง ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๑ อาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น