ธรรมในใจ

“เข้าพรรษา…ทำไม” (๑)

อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ปราชญ์แห่งสยาม และ คุณฤทธิพร อินสว่าง นักร้องอ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ และ คุณฤทธิพร อินสว่าง

รายการธรรมในใจ ตอนพิเศษ ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ หัวข้อ “เข้าพรรษา…ทำไม” (๑) แขกรับเชิญ อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ปราชญ์แห่งสยาม และ คุณฤทธิพร อินสว่าง นักร้อง ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๔ อาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น