ธรรมในใจ

อภัยทาน…เพื่อการระงับทุกข์

คุณจอห์น มกจ๊ก อดีตดาราตลกคุณจอห์น มกจ๊ก

รายการธรรมในใจ ตอน อภัยทาน…เพื่อการระงับทุกข์ แขกรับเชิญ คุณจอห์น มกจ๊ก อดีตดาราตลก ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๑ อาทิตย์ที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น