ธรรมในใจ

สุกร้อน..กับ..สุกเย็น

คุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ นักธุรกิจผู้ใช้การบริหารแนวพุทธคุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์

รายการธรรมในใจ ตอน สุกร้อน..กับ..สุกเย็น แขกรับเชิญ คุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ นักธุรกิจผู้ใช้การบริหารแนวพุทธ ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๙ อาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น