ธรรมในใจ

วิชาทางธรรม…วิชาของใจ

รายการธรรมในใจ ตอน วิชาทางธรรม…วิชาของใจ แขกรับเชิญ อ.สุเทพ โพธิสัทธา ผู้เผยแพร่ธรรมะ มากว่า ๓๕ ปี ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๙ อาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น