ธรรมในใจ

วิกฤตเปลี่ยนได้…ด้วยธรรมะ (๒)

คุณทนง โคตรชมภู ศิลปินผู้ใช้ปากวาดภาพคุณทนง โคตรชมภู

รายการธรรมในใจ ตอน วิกฤตเปลี่ยนได้…ด้วยธรรมะ (๒) แขกรับเชิญ คุณทนง โคตรชมภู ศิลปินผู้ใช้ปากวาดภาพ ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม อาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น