ธรรมในใจ

วิกฤตเปลี่ยนได้…ด้วยธรรมะ (๑)

คุณทนง โคตรชมภู ศิลปินผู้ใช้ปากวาดภาพคุณทนง โคตรชมภู

รายการธรรมในใจ ตอน วิกฤตเปลี่ยนได้…ด้วยธรรมะ (๑) แขกรับเชิญ คุณทนง โคตรชมภู ศิลปินผู้ใช้ปากวาดภาพ ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๔ อาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น