ธรรมในใจ

วัยรุ่น…วัยธรรม (๑)

ธรรมในใจสัญจร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตธรรมในใจสัญจร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ธรรมในใจสัญจร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (๑) หัวข้อ วัยรุ่น…วัยธรรม แขกรับเชิญ คุณซูซาน อัลดัส ผู้เปลี่ยนโลกด้วยรัก และ คุณเพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ เจ้าของสำนักพิมพ์ ณ เพชร ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๐ อาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น