ธรรมในใจ

ผู้จัดชีวิตตัวเองด้วย…ธรรมะ

คุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์คุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์

รายการธรรมในใจ ตอน ผู้จัดชีวิตตัวเองด้วย…ธรรมะ แขกรับเชิญ คุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์ กรรมการ ผจก. บรอดคาซท์ไทยเทเลวิชั่น จำกัด ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๕ อาทิตย์ที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น