ธรรมในใจ

ผลของ “น้ำคำ” ต่อชีวิต (๒)

คุณนที เอกวิจิตร์ (อุ๋ย)คุณนที เอกวิจิตร์ (อุ๋ย)

รายการธรรมในใจสัญจร ครั้งที่ ๓ อาคารมาลีนนท์ ตอน ผลของ “น้ำคำ” ต่อชีวิต ตอนที่ ๒ แขกรับเชิญ ทันตแพทย์หญิงสีใบตอง บุญประดับ ผู้สอนศีล ๕ มากว่า ๔๐ ปี, คุณมยุริญ ผ่องผุดพันธ์ นักแสดง, และคุณนที เอกวิจิตร์ (อุ๋ย) นักร้องวัยรุ่น ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๗ อาทิตย์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น