ธรรมในใจ

ผมทำความดี…ตามพ่อ

อ.สมศักดิ์ อินทร์เผือกอ.สมศักดิ์ อินทร์เผือก

รายการธรรมในใจ ตอน ผมทำความดี…ตามพ่อ แขกรับเชิญ อ.สมศักดิ์ อินทร์เผือก ครูสอนไท้ชี่ ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๕ อาทิตย์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น