ธรรมในใจ

ปัญญาธรรม…งอกงามด้วยศรัทธาบริสุทธิ์

ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี ผู้เข้าใจธรรมะด้วยศรัทธาผศ.พรรณศักดิ์ สุขี

รายการธรรมในใจ ตอน ปัญญาธรรม…งอกงามด้วยศรัทธาบริสุทธิ์ แขกรับเชิญ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี ผู้เข้าใจธรรมะด้วยศรัทธา ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๘ อาทิตย์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น