ธรรมในใจ

ประตูไร้ทางเข้า…ก้าวย่างสู่การหลุดพ้น

กองทุนเพลงธรรมะกองทุนเพลงธรรมะ

รายการธรรมในใจ ตอน ประตูไร้ทางเข้า…ก้าวย่างสู่การหลุดพ้น แขกรับเชิญ กองทุนเพลงธรรมะ คุณพิสุทธิ์ เกรียงบูรพา โปรดิวเซอร์เพลง, อ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต, คุณมณีนุช เสมรสุต (ครูอ้วน) ผู้คัดเลือกและฝึกสอนเด็กๆ ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๙ อาทิตย์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น