ธรรมในใจ

ธรรมในใจไปสังเวชนียสถาน “ลุมพินี”

ธรรมในใจไปสังเวชนียสถาน “ลุมพินี”

รายการธรรมในใจ ตอน ธรรมในใจไปสังเวชนียสถาน “ลุมพินี” สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ, มายาเทวีวิหาร เนปาล, ศิลาจารึกเสาพระเจ้าอโศกมหาราช ณ สถานที่ประสูติ ประเทศเนปาล, วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล, วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๗ อาทิตย์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น