ธรรมในใจ

ธรรมในใจสัญจร ครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (๑)

ธรรมในใจสัญจร ครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (๑)ธรรมในใจสัญจร ครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (๑)

รายการธรรมในใจสัญจร ครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (๑) แขกรับเชิญ คุณแทนคุณ จิตต์อิสระ พิธีกรชื่อดัง, คุณวรัตดา ภัทโรดม นักการตลาด, และ อ.สุรวงศ์ วัฒนกูล นักพูดชื่อดัง ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๒ อาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น