ธรรมในใจ

ธรรมะ…เหตุแห่งความสุข

คุณนิดดา หงษ์วิวัฒน์คุณนิดดา หงษ์วิวัฒน์

รายการธรรมในใจ ตอน ธรรมะ…เหตุแห่งความสุข แขกรับเชิญ คุณนิดดา หงษ์วิวัฒน์ เจ้าของสำนักพิมพ์แสงแดด ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๒ อาทิตย์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น