ธรรมในใจ

ธรรมปฏิบัติ…เพื่อละ เพื่อวาง (๒)

พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร อดีตหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำพลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร

รายการธรรมในใจ ตอน ธรรมปฏิบัติ…เพื่อละ เพื่อวาง (๒) แขกรับเชิญ พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร อดีตหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๙ อาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น