ธรรมในใจ

ธรรมทานด้วยการ…เตือนสติ

คุณลุงพนัส ใจภักดี ผู้ขับรถตระเวนเตือนสติคนมากว่า ๒๐ ปีคุณลุงพนัส ใจภักดี

รายการธรรมในใจ ตอน ธรรมทานด้วยการ…เตือนสติ แขกรับเชิญ คุณลุงพนัส ใจภักดี ผู้ขับรถตระเวนเตือนสติคนมากว่า ๒๐ ปี ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๕ อาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น