ธรรมในใจ

ชีวิตพ้นอบาย เพราะใจละอายบาป

คุณพรทิพย์ ปานอินทร์ เพชรแท้จากสลัมคลองเตยคุณพรทิพย์ ปานอินทร์

รายการธรรมในใจ ตอน ชีวิตพ้นอบาย เพราะใจละอายบาป แขกรับเชิญ คุณพรทิพย์ ปานอินทร์ เพชรแท้จากสลัมคลองเตย ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๗ อาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น