ธรรมในใจ

ชีวิตดี…ลิขิตด้วยจิตที่ดี

คุณสมคิด ลวางกูร นักเขียนอิสระคุณสมคิด ลวางกูร

รายการธรรมในใจ ตอน ชีวิตดี…ลิขิตด้วยจิตที่ดี แขกรับเชิญ คุณสมคิด ลวางกูร นักเขียนอิสระ ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๔ อาทิตย์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น