ธรรมในใจ

ชีวิตงดงาม…ด้วยธรรมะ

นพ.ดร.มโน เมตตานันโท เลาหวนิชนพ.ดร.มโน เมตตานันโท เลาหวนิช

รายการธรรมในใจ ตอน ชีวิตงดงาม…ด้วยธรรมะ แขกรับเชิญ นพ.ดร. มโน เมตตานันโท เลาหวนิช ประธานที่ปรึกษามูลนิธิชีวันตารักษ์ ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๔ อาทิตย์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น