ธรรมในใจ

ชนปัญหา แก้ด้วยปัญญา…แห่งธรรม

รายการธรรมในใจ ตอน ชนปัญหา แก้ด้วยปัญญา…แห่งธรรม แขกรับเชิญคุณหญิง พญ. พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๓ อาทิตย์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น