ธรรมในใจ

จิตเปลี่ยน…ชีวิตเปลี่ยน

คุณดารณีนุช โพธิปิติคุณดารณีนุช โพธิปิติ

รายการธรรมในใจ ตอน จิตเปลี่ยน…ชีวิตเปลี่ยน แขกรับเชิญ คุณดารณีนุช โพธิปิติ นักแสดง ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๗ อาทิตย์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น