ธรรมในใจ

คลายทุกข์ด้วยพระธรรม

คุณศุภวรรณ พิพัฒพรรณพงศ์ กรีน ผู้ก่อตั้งชมรมพาตัวใจกลับบ้านคุณศุภวรรณ พิพัฒพรรณพงศ์ กรีน

รายการธรรมในใจ ตอน คลายทุกข์ด้วยพระธรรม แขกรับเชิญ คุณศุภวรรณ พิพัฒพรรณพงศ์ กรีน ผู้ก่อตั้งชมรมพาตัวใจกลับบ้าน ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๘ อาทิตย์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น