ธรรมในใจ

คบเพื่อนดี…ชีวิตดี

คุณธนากร นรวชิรโยธิน วัยรุ่นที่เคยเข้าใจธรรมะผิดทางคุณธนากร นรวชิรโยธิน

รายการธรรมในใจ ตอน คบเพื่อนดี…ชีวิตดี แขกรับเชิญ คุณธนากร นรวชิรโยธิน วัยรุ่นที่เคยเข้าใจธรรมะผิดทาง ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๖ อาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น