ธรรมในใจ

คนปั้นพระ…ธรรมะปั้นคน

อ.ศมประสงค์ ชาวนาไร่อ.ศมประสงค์ ชาวนาไร่

รายการธรรมในใจ ตอน คนปั้นพระ…ธรรมะปั้นคน แขกรับเชิญ อ.ศมประสงค์ ชาวนาไร่ ศิลปินผู้สร้างโบสถ์นานกว่า ๒๐ ปี ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๒ อาทิตย์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น