ธรรมในใจ

การให้…ที่แท้จริง (๒)

ครูนวลน้อย ทิมกุลครูนวลน้อย ทิมกุล

รายการธรรมในใจ ตอน การให้…ที่แท้จริง (๒) แขกรับเชิญ ครูนวลน้อย ทิมกุล ผู้ก่อตั้งบ้านครูน้อย ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๘ อาทิตย์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น