ธรรมประพันธ์

อนุสรณ์งานประชุมเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่ลี กุสสธโร

น้อมบูชาเป็นนิจนิรันดร์

การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และการดับไปนั้นเป็นเรื่องธรรมดาๆ แห่งสังขารทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ เมื่อถึงเวลาไป หมดก็ต้องหมด ถึงเวลาดับก็ต้องดับ ไม่มีผู้ใดสามารถรั้งไว้ได้ แต่ทว่าการดับลงแห่งสังขารของพระสาวกผู้รู้ยิ่งเห็นจริงนั้น หาใช่เป็นความธรรมดาไม่ ด้วยเหตุว่า ดวงประทีปธรรมอันวิสุทธิ์ ที่คอยส่องแสงนําทางให้แก่เหล่าดวงใจของพุทธบริษัทได้ดับมอดลงไปอีกดวงแล้ว จะเหลือสักอีกกี่ดวง ที่ยังคงให้แสงสว่างส่องใจพวกเรา คิดแล้วน่าใจหาย ความมืดมิดเริ่มมีกําลัง

Kusaladharo memorial
อนุสรณ์งานประชุมเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่ลี กุสสธโร

หลวงปู่ลี กุสลธโร องค์ท่านคือดวงประทีปธรรมดวงใหญ่ที่คอยส่องทางส่องใจนําพาพุทธบริษัท ให้รู้จักถูกผิดดีชั่ว นี้ปฏิปทา นั่นไม่ใช่ นี้คําสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ นั่นไม่ใช่ เป็นการรับไม้ธรรมต่อจากมือองค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวโดยตรง สืบสัมมาปฏิบัติในยุคปัจจุบัน ก่อประโยชน์แก่วงศ์พระกรรมฐานอย่างกว้างใหญ่ บัดนี้ประทีปธรรมวิสุทธิ์ดวงใหญ่นั้นได้ดับลงอย่างสนิทแล้ว เหลือเพียงปฏิปทาธรรมที่ทิ้งไว้เป็นร่องรอยให้พวกเราได้ก้าวเดินตาม

คณะศิษยานุศิษย์ขอกราบน้อมถวายดวงใจเป็นอามิส เพื่อบูชาซึ่งวิสุทธิธรรมองค์หลวงปู่ลี กุสลธโร ตราบนิจนิรันดร์

คณะศิษยานุศิษย์ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น