ธรรมประพันธ์

หนังสือ เสียงจากหัวหิน โดย หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต (จันทรสมบูรณ์)

หนังสือ เสียงจากหัวหิน (Sound from Hua Hin) โดย หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต (จันทรสมบูรณ์) ที่พักสงฆ์สวนทิพย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

หลวงปู่คอยกระตุ้นเตือนอยู่เสมอให้ปฏิบัติ อันที่จริงนั่นคือ “ทำงาน” ซึ่งจำเป็นจะต้องทำให้เสร็จ หมายความว่า มีสติอยู่ที่ความคิด และมีสติอยู่ที่กระบวนความคิดตามที่เกิดขึ้น มากกว่าความคิดเกี่ยวกับการมีสติ

คำนำ

นับเป็นการทำสิ่งที่ยากมากทีเดียวที่จะอธิบายธรรมะไปพร้อมกับความหมาย เช่นเดียวกันกับนกแก้วที่ถูกสอนให้จดจำและท่องจำธรรมะบทใดบทหนึ่ง แต่ไม่อาจจะเข้าใจถึงความหมายว่าสิ่งที่กำลังพูดคืออะไร

การแปลธรรมะจากต้นฉบับภาษาไทยของหลวงพ่อบุญฤทธิ์ ในคราวนี้เป็นการนำเอาความพยายามและประสบการณ์ทางธรรมของลูกศิษย์คนไทยหลายๆ คนที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษมารวมกัน งานธรรมะชิ้นนี้ถูกเขียนขึ้นมาระหว่างที่หลวงพ่อไปพักจำวัดเป็นเวลาหนึ่งเดือนในหัวหิน โดยเป็นแขกส่วนพระองค์ขององค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นเพียงชิ้นงานเล็กๆ แต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ความชำนาญและความรอบรู้ของหลวงพ่อในฐานะลูกศิษย์องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า

ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่หลวงพ่ออยู่ในออสเตรเลียมีมากมายหลายครั้งที่หลวงพ่อจะพูดคุยและอธิบายถึงธรรมะและประสบการณ์ของหลวงพ่อ หลวงพ่อตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเวลาที่หลวงพ่อได้ค้นพบความหมายที่ถูกซ่อนเร้นอยู่ในคำบางคำหรือวลีบางวลี มันเหมือนกับหลวงพ่อหยิบช็อกโกแลตใส่เข้าไปในปากของหลวงพ่อ

ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าใครก็ตามที่ได้อ่านงานธรรมะชิ้นนี้คงจะได้เพลิดเพลินรสชาติของช็อกโกแลต และรู้สึกถึงความสดชื่นแจ่มใส พระราชวังในอำเภอหัวหินที่หลวงพ่อไปจำวัดนั้นมีชื่อเรียกว่า วังไกลกังวล หรือ พระราชวังห่างไกลจากความกังวลใจแปลง่ายๆ ก็คือไม่ต้องกังวล ความหมายนี้บ่งบอกได้อย่างชัดเจนถึงจุดหมายการปล่อยวางตามรอยธรรมะพระพุทธเจ้า ตระหนักรู้ถึงว่า หยุดอวิชชา หมดสิ้นทุกข์ หรือ หมดความไม่พอใจหมดสิ้นความห่วง ความกังวล ความยึดติด และความหลงไม่รู้หลวงพ่อเรียกว่า นิพพาน

ตลอดเวลาที่หลวงพ่อฟังลูกศิษย์ของหลวงพ่อค้นหาความหมายในการปฏิบัติ และไม่บ่อยครั้งที่หลวงพ่อจะจำกัดคำอธิบายของหลวงพ่อให้เป็นคำพูด หรือคำสอนที่สั้นและกระชับ เน้นให้ “ทำ” แทนที่ “คิด” แน่นอนความคิดเป็นสิ่งสำคัญ แต่ก็เป็นกับดักที่จะทำให้เข้าไปติดในกระบวนความคิดของแต่ละคนคิดสร้างขึ้นมากันเอง และหนทางออกเดียวเท่านั้นที่จะพ้นจากความยุ่งเหยิงนี้ คือ พัฒนาตัวเองให้มีสติ หรือฝึกตนให้มีสติ

หลวงพ่อคอยกระตุ้นเตือนอยู่เสมอให้ปฏิบัติ อันที่จริงนั่นคือ “ทำงาน” ซึ่งจำเป็นจะต้องทำให้เสร็จ หมายความว่า มีสติอยู่ที่ความคิด และมีสติอยู่ที่กระบวนความคิดตามที่เกิดขึ้น มากกว่าความคิดเกี่ยวกับการมีสติ

อุปมากับจุดหมายปลายทางของเราขึ้นอยู่กับการเดินทาง และเวลามีได้เป็นประเด็นบนทางสายกลาง หากแต่การเดินทางของมันเองที่จะกลายมาเป็นจุดหมาย

คำพูดจากหลวงพ่อ

เมื่อถึงเวลา ทุกอย่างมา สติ-นิพพาน นิพพาน-สติ

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น