ธรรมประพันธ์

บันทึกธรรม ถวายพระพรชัย โดยพระครูบาบุญชุ่ม

วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ ถ้ำราชคฤห์ เมืองงาว จ.ลำปาง พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ขอกล่าวคำโอกาส ถวายพระพรชัย แด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นวมินทร์มหาราชสมภาร ศาสนอุปถัมภกเจ้า แห่งกรุงสยามไทยดวงใจของประชาชนชาวไทยทั้งผอง ขอตั้งจิตอธิษฐานน้อมเกล้าถวายพระพร ขอทรงพระเจริญสุขเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทย ทรงเป็นร่มโพธิ์ทองไปตลอดกาลนานด้วยเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอน้อมถวายพระพร ทรงพระเจริญ ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา มหาราชินี ด้วยจิตซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ขอน้อมถวายพระพร … พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญญวาสีภิกขุ

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น