ธรรมประพันธ์

บันทึกดูจิต ตอน จิตเห็นจิต

อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวัฒนา

จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง เป็นมรรค.. มรดกธรรมจากอริยสัจแห่งจิต หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ยังคงไพเราะและกังวานอยู่ในใจเสมอมา แต่คงยากยิ่งนักที่จิตอันโง่เขลานี้จะเข้าใจได้ว่า จิตเห็นจิต เป็นเช่นไร หากมิได้ผ่านการสั่งสอนบ่มเพราะการ “ดูจิต” ด้วยความเมตตาอย่างล้นเหลือ ด้วยคำแล้วคำเล่าจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ด้วยคำแล้วคำเล่าที่หลวงพ่อเมตตาชี้ให้เห็นว่า “เผลอไปแล้วนะ” “เพ่งไปแล้วน่ะ” “ให้รู้สิ่งที่ปรากฏด้วยจิตที่เป็นกลาง”

และอีกมากมายหลากหลายสภาวธรรมที่หลวงพ่อเมตตาชี้ให้ดูตลอดเวลา ๘ ปีที่ผ่านมา

แม้วันนี้ จะแค่เพิ่งเข้าใจได้บ้างว่า จิตเห็นจิต เป็นเช่นไร แม้วันนี้ ยังต้องพากเพียรหัดดูจิตไปจนกว่าจิตไเด้เห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง ในวันข้างหน้าก็ตาม แต่ก็ขอจดบันทึกดูจิตตอนนี้เอาไว้ เพื่อเตือนความจำว่า จิตเห็นจิต นั้นเห็นได้อย่างไร

สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

วันที่ ๑๙ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น