ธรรมประพันธ์

ธรรมะจากพระครูบาบุญชุ่ม ๕ มกราคม ๒๕๕๔

ธรรมะจากพระครูบาบุญชุ่ม ๕ มกราคม ๒๕๕๔ธรรมะจากพระครูบาบุญชุ่ม ๕ มกราคม ๒๕๕๔

วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ ถ้ำราชคฤห์เมืองงาว จ.ลำปาง พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ขอกล่าวคำโอกาสถวายพระพรชัย แด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนวมินทรมหาราช สมภารศาสนอุปถัมภกเจ้าแห่งกรุงสยามไทย ดวงใจของประชาชาวไทยทั้งผอง ขอตั้งจิตอธิษฐาน น้อมเกล้าถวายพระพร ขอทรงพระเจริญสุขเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทย ทรงเป็นร่มโพธิ์ทองไปตลอดกาลนานด้วยเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอน้อมถวายพระพร ทรงพระเจริญ ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา มหาราชินี ด้วยจิตซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ขอน้อมถวายพระพรพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น