คลังภาพ

รายการธรรมในใจ ตอนพิเศษ ธรรมวันใหม่

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ร่วมกับ รายการธรรมในใจ ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมชมรายการ ธรรมในใจ ตอนพิเศษเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๓ โดยวิทยากรรับเชิญ คุณรสนา โตสิตระกูล และ นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ๒ ถนนพระราม ๔ คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น