แสงธรรมส่องใจ ในสวนโมกข์กรุงเทพ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔แสงธรรมส่องใจ ในสวนโมกข์กรุงเทพ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
แสงธรรมส่องใจ ในสวนโมกข์กรุงเทพ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔แสงธรรมส่องใจ ในสวนโมกข์กรุงเทพ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
คลังภาพ

ภาพกิจกรรม แสงธรรมส่องใจ ในสวนโมกข์กรุงเทพฯ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๔

เว็บไซต์พุทธะดอทคอมขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญญาติธรรมทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมกิจกรรม “แสงธรรมส่องใจ ในสวนโมกข์กรุงเทพฯ ครั้งที่ ๒/๖ ปี ๒๕๕๔” ในหัวข้อ “การปฏิบัติธรรมไปตามลำดับ” ที่จัดขึ้น ณ​ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ) สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา เว็บไซต์พุทธะดอทคอมได้รวบรวมภาพกิจกรรมดังกล่าวไว้สำหรับท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปได้พิจารณาครับ

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น