ธรรมชำระใจ เนื่องในวันเข้าพรรษา ๒๕๕๑ธรรมชำระใจ เนื่องในวันเข้าพรรษา ๒๕๕๑
ธรรมะชำระใจ เนื่องในวันเข้าพรรษา ๒๕๕๑ธรรมะชำระใจ เนื่องในวันเข้าพรรษา ๒๕๕๑
คลังภาพ

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น วันเข้าพรรษา ๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น