เสียงอ่านธรรม

เสียงอ่านหนังสือพระครูบาบุญชุ่ม เรื่อง ธรรมาอาลัย ในพ่อหลวงสุดดวงใจ

หนังสือเสียง ธรรมาอาลัย ในพ่อหลวงสุดดวงใจ เขียนโดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร แห่งวัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง ประเทศเมียนมาร์ เกจิดังล้านนา ผู้เป็นที่เคารพนับถือของชาวไทย ชาวลาว ชาวเมียนมาร์ ชาวจีน...

เสียงอ่านธรรม

วิธีสร้างบุญบารมี เสียงอ่านโดย โจโฉ

เสียงอ่านหนังสือ วิธีสร้างบุญบารมี พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้เสียงอ่านโดย โจโฉ เสียงธรรม บุญ ความหมายของ บุญ คือ เครื่องชำระสันดาน, ความดี, กุศล, ความสุข, ควา...

เสียงอ่าน ๓๐ พรรษา ในร่มเงาพระพุทธศาสนา ของพระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร
เสียงอ่านธรรม

เสียงอ่าน ๓๐ พรรษา ในร่มเงาพระพุทธศาสนา ของพระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร

เสียงอ่าน ๓๐ พรรษา ในร่มเงาพระพุทธศาสนา ของพระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร ๕ มกราคม ๒๕๔๙ ให้เสียงอ่านโดย คุณโจโฉ www.jozho.net...

เสียงอ่านธรรม

เสียงอ่าน ธรรมะวันแม่แห่งชาติ โดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

เสียงอ่านหนังสือธรรมะวันแม่แห่งชาติ และธรรมมหาชาติพระสุวรรณสามชาดก โดยพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ อ่านโดยคุณอภิญญา มาลีนนท์...