ป้ายคำ : พระครูจันทนิภากร

พระธรรมเทศนา

ธรรมบรรยายในงานปริวาสกรรม ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

1 2 3
หน้า 1 ของ 3